10: Status

channarong chokbumrungsuk

อัปเดตครั้งล่าสุด 3 เดือนที่แล้ว

Status: เป็นรายละเอียดของสถานะของการดำเนินงานวิจัย 

Overall Recruitment Status: ระบุสถานะของการดำเนินงานวิจัย ซึ่งมีทั้งหมด 8 สถานะ ดังนี้

1) Pending, Not recruiting: รอดำเนินงานวิจัยแต่ยังไม่เปิดรับอาสาสมัคร

2) Recruiting: งานวิจัยอยู่ระหว่างการรับอาสาสมัคร

3) Active, Not recruiting: กำลังดำเนินงานวิจัยแต่ช่วงเวลานั้นไม่เปิดรับอาสาสมัคร

4) Enrolling by invitation: งานวิจัยเปิดรับอาสาสมัครโดยการเชิญ

5) Completed: งานวิจัยสิ้นสุดการดำเนินการแล้ว

* หากกรณีที่เลือกสถานะ Completed, Terminated, ให้ระบุข้อมูลในส่วนของ

หัวข้อ Design ในช่องของ Actual sample size at study completion: ระบุจำนวนอาสาสมัครหลังจากจบโครงการ

หัวข้อ Summary results: ให้ระบุผลการวิจัยที่ศึกษา

6) Suspended: งานวิจัยถูกระงับไว้ก่อน ซึ่งมีโอกาสทำงานวิจัยต่อไป (ถูกระงับชั่วคราว)

7) Terminated (Halted Prematurely): งานวิจัยหยุดก่อนกำหนดหลังจากที่รับอาสาสมัครไปบางส่วนแล้ว

8) Withdrawn: งานวิจัยถอดถอนออกก่อนเริ่มเก็บข้อมูลในอาสาสมัครรายแรก

Study Start Date (First enrollment): ระบุวันที่ที่เก็บข้อมูลอาสาสมัครรายแรก ซึ่งหากระบุวัน First enrollment ย้อนหลังจากวันที่ท่านลงทะเบียน ระบบจะขึ้นคำเตือนอัตโนมัติ เพื่อให้ท่านกดยืนยันข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่

Completion Date: ระบุวันที่เก็บข้อมูลครั้งสุดท้ายจากอาสาสมัครรายสุดท้าย

Study Completion Date: ระบุวันที่งานวิจัยดำเนินงานเสร็จสิ้น (หมายถึงปิดโครงการวิจัย)

กรณีที่ต้องการแก้ไข หรืออัพเดทโครงการ ให้เลือกวันที่ทั้ง 3 ช่องใหม่อีกครั้งโดยการเลือกOverall Recruitment Status จากนั้นคลิกเลือกวันที่ใหม่

กรณีที่โครงการ มีสถานะ Suspended หรือ Terminated (Halted Prematurely) โปรดระบุสาเหตุ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 ถูกใจบทความนี้

ยังต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ส่งข้อความหาเรา